Вітаємо вас на сайті Районної Ради Старшокласників Шевченківського р-ну м. Києва

Наші проекти

 

Магічний трикутник

Автор: Гість | |
Дата:22.02.2019
 


 
 

 

Проект «Магічний трикутник»

Мета: Сприяти тіснішому зв’язку на рівні „Школа-сім’я”, розвивати творчий потенціал лідерів , допомагати реалізувати себе, свої нахили і здібності у різних сферах діяльності і спілкуванні, виховувати почуття колективізму, гордості за своїх батьків, поваги до них і ровесників.

Завдання: Пошук шляхів вирішення проблемних питань, які виникають у учнівському середовищі.

Учасники проекту: лідери учнівського самоврядування навчальних закладів Шевченківського району, представники управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та батьківська громадськість.

Форми співпраці:

* планування роботи на канікулах (за допомогою батьків організовуються турпоходи, екскурсії, дискотеки тощо);

* круглі столи (на цих засіданнях обговорюються проблеми навчання та виховання дітей, а також висуваються пропозиції батьків щодо вирішення цих проблем);

* участь батьків у загальних зборах Ради;

* спільні розробки батьками та лідерами сценаріїв свят, спільне проведення свят;

* організація батьками зустрічей з видатними людьми (акторами, професорами, музикантами, лікарями);

* проведення батьками бесід, лекцій щодо їх професійної сфери

діяльності;

Очікувані результати: виховання нового, морально й фізично здорового покоління; посилення взаємозв’язку між поколіннями, активізація співпраці дітей, батьків та органів державного управління.

 СКАЧАТЬ | Просмотров: [] | Комментарии ()

 
Дитяча преса
 

Автор: Гість | |
Дата:22.02.2019
 


 
 

Проект «Дитяча преса»

Мета проекту : Створити районну газету, проводити постійне інформування про усі події, що відбуваються у шкільних колективах та у житті району, пов'язані з діяльністю дітей.

Проблемне питання проекту : Для чого нам потрібна газета?

Завдання проекту :

- створення громадської думки;

- реалізація права на вільне спілкування;

- налагодження партнерських зв'язків;

- ознайомлення з новими професіями;

- створення публікації;

- створення веб – сторінки.

Дослідження проекту : учасники проекту розподіляються на групи і ведуть пошук матеріалів з історії виникнення перших періодичних видань.

Учасники проекту: представники шкільних редакцій, члени прес- ценрту районної Ради старшокласників.

Міжпредметний зв'язок : українська мова та література, основи правознавства, історія, краєзнавство, інформатика.

Діяльність учасників проекту: пошукова, дослідницька, рольова, інформаційна, творча.

Тип проекту : практико – орієнтовний, груповий, довгостроковий.СКАЧАТЬ | Просмотров: [] | Комментарии ()

 
Турбота починається з тебе
 

Автор: Гість | |
Дата:22.02.2019
 


 
 

Проект «Турбота починається з тебе»

 

Мета: відродження «тимурівського руху».

Об’єкти діяльності: дитячі будинки, будинки для пристарілих людей, лікарні, інтернати.

Учасники: лідери - волонтери, які вже мають досвід роботи в цьому напрямку або мають бажання цим займатися.

Завдання:

- допомога літнім людям у подоланні самотності, замкнутого життя, наповнення існування новим змістом, проведення годин спілкування;

- організація святкових концертів для ветеранів мікрорайону, акцій до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного Дня захисту дітей, Нового року, Дня Святого Миколая, Дня Перемоги, 8 березня та ін.;

- проведення щорічної акції «Колишніх вчителів не буває» (привітання вчителів-пенсіонерів зі святом День вчителя та 8 Березня);

Основні напрямки роботи:

- пошукова робота;

- шефська допомога;

- краєзнавча робота;

- пропаганда здорового способу життя;

- соціальні акції;

- участь у акціях до пам’ятних дат;

- опікування ветеранами війни та праці;

- робота з людьми похилого віку;

Строк виконання: упродовж навчального року.

Очікувані результати:

В рамках проекту планується проведення громадських акцій та інформативно-просвітницьких заходів району та міста, спрямованих на формування активної соціальної позиції молоді та місцевої громади з питань запобігання негативним явищам в учнівському та молодіжному середовищі; проведення Internet-конференції по обміну досвідом, набутому в рамках реалізації проекту, та з питань перспективи розвитку волонтерської діяльності як інноваційної форми розвивальної, превентивної та профілактичної роботи.СКАЧАТЬ | Просмотров: [] | Комментарии ()


Екологія та сучасність
 
 

Автор: Гість | |
Дата:22.02.2019
 


 
 

Проект «Екологія та сучасність»

Актуальність: у взаємовідношеннях суспільства і природи стратегія гармонізації потребує узгоджувати дві залежності – людини від природи і природи від людини. Гармонізація цих взаємовідносин може настати лише в результаті трансформації екологічної свідомості й діяльності, а саме підвищення екологічної освіти молоді шляхом формування екологічної культури.

Мета: поглиблення екологічної освіти та виховання підростаючого покоління, зміна ставлення людей до навколишнього середовища, довкілля, природи та особистого здоров'я, підвищення відповідальності за майбутній розвиток людства і планети в цілому.

Завданнями та напрямками діяльності :

- створення та впровадження в процес освіти та виховання молоді принципів збалансованого розвитку, тобто збалансованості економічних, екологічних і соціальних інтересів всього людства;

- виховання відповідного рівня екологічної культури в молоді;
- здійснення практичних природоохоронних заходів;
- участь у виробленні екологічної політики;
- здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної свідомості;
- попередження екологічних правопорушень, здійснення громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

Учасники: активна учнівська молодь, віком від 14 до 18 років.
Предмет діяльності:

- сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;
- сприяння проведенню навчально-просвітницьких заходів з екологічних питань;
- сприяння проведенню природоохоронних заходів;
- впровадження концепції систематичної екологічної освіти в закладах освіти;
- організація конференцій громадськості, навчальних семінарів, тренінгів, екологічних шкіл;
- участь та організація культурно-масових, природоохоронних,просвітницьких та інших заходів.

Напрямки роботи: реалізація трьох складових елементів екологічної культури - відповідний рівень екологічних знань (інтелектуальна компонента); відповідний рівень екологічної свідомості (ціннісний компонент) і відповідний запас практичних умінь у справі охорони природи (діяльнісна компонента).

Форми роботи:

* семінари на екологічну тематику;

* аукціон реалізованих раніше позитивних проектів, екоакцій, конкурсів та інше, які реалізували шкільні учнівські парламенти;

* районні екоакції «Посади своє дерево», «Чисті смуги малих річок»;

* районні конкурс, вікторини та ігри на екологічну тематику;

* робота дистанційної майстерні «Екосім´я» на базі офісу районної Ради старшокласників;

* підготовка спецвипусків районної газети на екологічну тематику;

* підготувати збірки методичних матеріалів на електронних носіях, які були накопичено під час роботи проекту.

Тривалість: протягом року.

Очікувані результати: формування у молодого покоління нової культури взаємовідношення з природою – культури, що поєднує право користування природними благами і відповідальність за стан навколишнього природного середовища, засновану на розумінні цінності природи.СКАЧАТЬ | Просмотров: [] | Комментарии ()

 

Бути здоровим - це модно!
 
 

Автор: Гість | |
Дата:22.02.2019
 


 
 

Проект «Бути здоровим - це модно!»

Мета проекту:

усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, соціального, духовного, культурного), розвивати навички здорового способу життя.


Завдання проекту:

- проведення просвітницької роботи серед дітей та учнівської молоді щодо здорового способу життя;
- підбір методичних матеріалів і розробок для полегшення роботи організаторів акцій та заходів;
- організація та проведення тренінгів за програмами «Рівний – рівному», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Школа проти Сніду».


Учасники:

діти та учнівська молодь віком від 7 до 18 років; психологи, тренери, педагоги.
Строк виконання: упродовж навчального року.Шляхи реалізації

І етап – збір необхідної інформації:
- формування завдань проекту та організація збору інформації;
- опрацювання різних джерел інформації;


ІІ етап – планування діяльності:
- складання плану діяльності;
- визначення тем які відповідають змісту проекту;
- організація творчих груп;
- визначення сфери інтересів і змістової частини діяльності;
- розподіл пошукових і творчих завдань між учасниками проекту;
- партнерство з учителями, відділом у справах сім’ї та молоді, відділом у справах фізичної культури та туризму районної державної адміністрації, соціальною службою для дітей, сім’ї та молод.


- ІІІ етап – діяльність:
Навчальна діяльність
1. Тренінги за програмою «Здоровий спосіб життя» ( ВГЦ «Волонтер»)
2. Круглі столи: «Людське життя як найвища цінність», «Алкоголь та його наслідки».
3. Уроки - лекції: «Шлях до себе», «Про шкідливі звички», «Здоров’я – скарб».
4. Години спілкування: «Особиста гігієна», «Моє здоров’я», «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я»
5. Усні журнали: «Зроби вибір на користь здоров’я", «Загроза людській успішності».

Організація та проведення масових заходів:
- висвітлення інформаційних матеріалів у районній газеті;
- вікторини;
- різноманітні спортивні змагання;
- акції, флеш-моби проти паління;
- дискусії, зустрічі з фахівцями;
- екскурсії до медичних закладів.


ІV етап - презентація результатів діяльності:
- розміщення інформації рпо проект на сайті районної Ради старшокласників;


V етап – оцінювання успішності проекту :
- проведення різноманітних форм опитування.

Умови реалізації:
- діяльність на базі загальноосвітніх навчальних закладів району та офісу районної Ради старшокласників «Шарм»;
- залучення до участі у проекті представників місцевої громади.
 


 

Проект «Ви – не одні»

Мета: вшанування історичного подвигу  українського народу у боротьбі за єдність та незалежність України; підтримка українських військових в зоні АТО, сімей загиблих, поранених

 

Завдання:

  • підняття рівня патріотизму у школярів;
  • розвиток та становлення громадянської позиції учнівської молоді;
  •  формування в учнів співвідповідальності за долю України;
  • формування стійкої національної  ідентифікації;
  • моральна та матеріальна підтримка воїнів – учасників АТО

 

Учасники проекту: учнівська молодь та батьки Шевченківського району.

 

Терміни виконання проекту:

  • І етап  –  благодійні акції  «Турбота починається з тебе» та «Книга для героїв» (вересень-грудень 2014 року);
  • ІІ етап –  фестиваль-єдність «Пам’ятати, щоб жити» (вересень 2014 року);

 

Очікувані результати:

  • сформоване почуття національної гордості та ідентифікації, патріотизму, поваги до подвигу українського народу за єдність та незалежність держави;
  • високий рівень відповідальності, організованості, самодисципліни

 

 


СКАЧАТЬ | Просмотров: [] | Комментарии ()

 

Форма входу
Інформер
Є питання? Питайте
Банери